POZIV VOLONTERIMA NA 14. FESTIVAL JEDNAKIH MOGUĆNOSTI

Želite li svojom osobnošću i volonterskim radom pridonijeti jedinstvenoj javnoj manifestaciji te uz dobru zabavu steći korisna iskustva i nova poznanstva,pridružite se organizacijskom timu 14. festivala jednakih mogućnosti (14. F=M)!

Festival predstavlja osobe s invaliditetom koje zajedno s drugim umjetnicima nastupaju u glazbeno-scenskom i likovnom programu, te u edukacijsko-rekreacijskim i sportskim igrama. Svrha je festivala javno pokazati stvaralačke mogućnosti izvođača programa, šireći poruku da i osobe s invaliditetom trebaju uživati ista prava i obveze poput drugih građana.Na trodnevnom uličnom festivalu nastupa preko 900 izvođača iz zemlje i inozemstva, od kojih oko 600 osoba s invaliditetom.

Festival će se održati 26.-28. svibnja 2015. (utorak, srijedu i četvrtak) na Trgu bana Josipa Jelačića uZagrebu, s dnevnim rasporedom programa od 10 do 22 sata.

Obvezna edukacija i priprema volontera za radodržavat će se 6., 13. i 20. svibnja 2015. od 16-20 h u dvorani B4 Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), Unska 3.

Ciljana skupina volontera su studenti zagrebačkih fakulteta, po 10 studenata sa: Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta - ERF, Studijskog centra socijalnog rada - SCSR, Učiteljskog fakulteta - UFZG, Filozofskog fakulteta - FFZG, Hrvatskih studija - HRSTUD, Pravnog fakulteta - PF, Fakulteta političkih znanosti - FPZG, Medicinskog fakulteta - MEF, Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar - ŠNZ, Stomatološkog fakulteta - SFZG, Zdravstvenog veleučilišta - ZVU, Kineziološkog fakulteta - KIF, Arhitektonskog fakulteta - ARHF, Građevinskog fakulteta - GRADF, Fakulteta prometnih znanosti - FPZ, Fakulteta elektrotehnike i računarstva - FER, Akademije dramskih umjetnosti - ADU.

Rok za prijavu volontera:do popunjavanja potrebnog broja volontera.

Način prijave:dostavom osobnih podataka (ime i prezime, OIB, naziv fakulteta i smjer, godina studija, broj mobitela, e-mail adresa, volontiranje na F=M-u do sada) online na fm.dti.hr ili na tel. 4854-182, 099/8033-931, 098/314-472, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , osobno u poslovnom prostoru Društva tjelesnih invalida u Zagrebu, Ilica 138 (ili Bosanska 2) od 9-17 h.

O edukaciji i dobrotvornom radu na F=M-u izdavat će se potvrde (knjižice), a možebitno priznavanje volontiranja u studentsku praksu ostvarivat će se po dogovoru s mjerodavnim profesorima.

Radujemo se zajedničkom radu i nezaboravnom druženju.

 

Festival jednakih mogućnosti, foto: Josipa Blažević, studentica ERF-a

alt  alt

alt  alt

 

 

SAVJETOVALIŠTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, osnovano u suradnji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i Centra za socijalnu skrb Zagreb, radi utorkom i četvrtkom od 16:30-19:30 sati u poslovnom prostoru Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih u Zagrebu, Kneza Mislava 7 (ulično prizemlje), tel. (01) 4619-117.

Termin za razgovor dogovara se telefonom, isključivo u vrijeme rada Savjetovališta.

Individualno savjetovanje sadrži slijedeće usluge: Ranu psihosocijalnu podršku roditeljima i članovima obitelji; edukaciju, potporu i podršku osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji; Upoznavanje s mrežom specijaliziranih ustanova i institucija koje provode rehabilitaciju, liječenje, skrb, obrazovanje i sl. te stručnu pomoć u izboru; Upoznavanje s pravima svih sustava skrbi, povlasticama i mogućnostima za boljitak života osoba s invaliditetom; Promidžbene materijale, letke, brošure i literaturu.

Skupno savjetovanje za roditelje sadrži slijedeće usluge: Suočavanje s problemom, prihvaćanje situacije i pronalaženje pozitivnih elemenata; Podršku supružnicima, članovima uže i šire obitelji te životne sredine; Socijalnu institucionalnu podršku.

 

POSUDBA POMAGALA

Usluge posudbe ortopedskih i drugih pomagala (bolesničkih kreveta, invalidskih kolica, hodalica, štaka i sl.) daje Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Vlaška 36, 10000 Zagreb, telefaks: +385 1 4852-864.

Obitelji s bolesnim članovima, koji pravo na ortopedska i druga pomagala ne mogu ostvariti preko HZZO, Caritasu mogu podnijeti pismenu molbu na poštansku adresu ili preko telefaksa te uz molbu priložiti:

- presliku medicinske dokumentacije iz koje je razvidna potreba za pomagalom,

- preporuku nadležnog župnika ili liječnika koji potvrđuje opravdanost zahtjeva.

Nakon razmatranja i odobrenja posudbe, pomagala se preuzimaju u spremištu Caritasa u Rakitju, Zagrebačka 2, tel. +385 1 3323-223

 

BESPLATNA FIZIKALNA TERAPIJA

Projekt besplatne fizikalne terapije i medicinske rehabilitacije za osobe s invaliditetom grada Zagreba provodi se u Domu zdravlja Zagreb - Centar, Runjaninova 4 (u suterenu) radnim danima u tjednu od 07:00-15:00 sati, tel. (01) 4897-628.

Termin ambulantnog tretmana dogovara se telefonom a besplatna se terapija ostvaruje uz predočenje članske iskaznice udruge invalida. Ambulanta je opremljena terapijskim ležajima i aparatima za elektroterapiju, magnetoterapiju, limfomat i ultrezvuk. Više informacija na www.zdravstvena-njega.hr

 

STOMATOLOŠKA AMBULANTA

Stomatološka ambulanta za osobe s invaliditetom radi u Domu zdravlja Zagreb - Centar, Runjaninova 4 (u prizemlju desno), radnim danima u tjednu od 09:00-15:00 sati, tel. (01) 4897-688.

Specijalizirana stomatološka ambulanta je osnovana na poticaj Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, a ostvaruje se u suradnji Stomatološke poliklinike i Doma zdravlja Zagreb - Centar.

 

 

 

Društvo tjelesnih invalida je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.